معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در رودخانه به انگلیسی زیست کننده در رودخانه یعنی چه

زیست کننده در رودخانه

fluvial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها