معنی و ترجمه کلمه زیست گاه به انگلیسی زیست گاه یعنی چه

زیست گاه

settlement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها