معنی و ترجمه کلمه زینت دهنده به انگلیسی زینت دهنده یعنی چه

زینت دهنده

decker
trimmer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها