معنی و ترجمه کلمه زیپ لباس را کشیدن به انگلیسی زیپ لباس را کشیدن یعنی چه

زیپ لباس را کشیدن

zip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها