معنی و ترجمه کلمه ساختمان آپارتمانى به انگلیسی ساختمان آپارتمانى یعنی چه

ساختمان آپارتمانى

apartment building

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها