معنی و ترجمه کلمه ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلى به انگلیسی ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلى یعنی چه

ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلى

outbuilding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها