معنی و ترجمه کلمه ساختمان فلس مانند به انگلیسی ساختمان فلس مانند یعنی چه

ساختمان فلس مانند

squama

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها