معنی و ترجمه کلمه ساختمان چهارگوش به انگلیسی ساختمان چهارگوش یعنی چه

ساختمان چهارگوش

blocky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها