معنی و ترجمه کلمه ساختمان کردن به انگلیسی ساختمان کردن یعنی چه

ساختمان کردن

structuralize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها