معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از الوار کوتاه به انگلیسی ساخته شده از الوار کوتاه یعنی چه

ساخته شده از الوار کوتاه

half timber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها