معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از انت هاى رشته هاى طناب به انگلیسی ساخته شده از انت هاى رشته هاى طناب یعنی چه

ساخته شده از انت هاى رشته هاى طناب

twice laid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها