معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از تنه درخت به انگلیسی ساخته شده از تنه درخت یعنی چه

ساخته شده از تنه درخت

piragua

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها