معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از علف و گیاه به انگلیسی ساخته شده از علف و گیاه یعنی چه

ساخته شده از علف و گیاه

herbal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها