معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از لوله به انگلیسی ساخته شده از لوله یعنی چه

ساخته شده از لوله

tubular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها