معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از پوست تمساح به انگلیسی ساخته شده از پوست تمساح یعنی چه

ساخته شده از پوست تمساح

alligator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها