معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از چوب بلوط به انگلیسی ساخته شده از چوب بلوط یعنی چه

ساخته شده از چوب بلوط

oaken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها