معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از یاقوت کبود به انگلیسی ساخته شده از یاقوت کبود یعنی چه

ساخته شده از یاقوت کبود

sapphirine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها