معنی و ترجمه کلمه ساخت درختى به انگلیسی ساخت درختى یعنی چه

ساخت درختى

tree structure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها