معنی و ترجمه کلمه ساخت هاى گسسته به انگلیسی ساخت هاى گسسته یعنی چه

ساخت هاى گسسته

discrete structures

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها