معنی و ترجمه کلمه سازش پذیرى به انگلیسی سازش پذیرى یعنی چه

سازش پذیرى

compatibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها