معنی و ترجمه کلمه سازمان ضد جاسوسى به انگلیسی سازمان ضد جاسوسى یعنی چه

سازمان ضد جاسوسى

counterintelligence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها