معنی و ترجمه کلمه سازمان پرونده به انگلیسی سازمان پرونده یعنی چه

سازمان پرونده

file organization

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها