معنی و ترجمه کلمه ساقه و پوشال حبوبات و غیره که با آنها سقف را مى پوشانند به انگلیسی ساقه و پوشال حبوبات و غیره که با آنها سقف را مى پوشانند یعنی چه

ساقه و پوشال حبوبات و غیره که با آنها سقف را مى پوشانند

halm
haulm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها