معنی و ترجمه کلمه ساقه پیاز مانند گیاه به انگلیسی ساقه پیاز مانند گیاه یعنی چه

ساقه پیاز مانند گیاه

corm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها