معنی و ترجمه کلمه سالخورده شدن به انگلیسی سالخورده شدن یعنی چه

سالخورده شدن

superannuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها