معنی و ترجمه کلمه سالن ناهار خورى به انگلیسی سالن ناهار خورى یعنی چه

سالن ناهار خورى

refectory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها