معنی و ترجمه کلمه سال چهارم دوره لیسانس به انگلیسی سال چهارم دوره لیسانس یعنی چه

سال چهارم دوره لیسانس

quadrivium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها