معنی و ترجمه کلمه سانتیمتر به انگلیسی سانتیمتر یعنی چه

سانتیمتر

centimetre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها