معنی و ترجمه کلمه ساندویچ سوسیس به انگلیسی ساندویچ سوسیس یعنی چه

ساندویچ سوسیس

hot dog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها