معنی و ترجمه کلمه ساکت کننده به انگلیسی ساکت کننده یعنی چه

ساکت کننده

assuasive
silencer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها