معنی و ترجمه کلمه ساکن بیمارستان به انگلیسی ساکن بیمارستان یعنی چه

ساکن بیمارستان

hospitaler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها