معنی و ترجمه کلمه ساکن تنگه به انگلیسی ساکن تنگه یعنی چه

ساکن تنگه

isthmian
isthmic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها