معنی و ترجمه کلمه ساکن جنگل به انگلیسی ساکن جنگل یعنی چه

ساکن جنگل

silvicolous
sylvan
woodsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها