معنی و ترجمه کلمه ساکن شهر پکن به انگلیسی ساکن شهر پکن یعنی چه

ساکن شهر پکن

pekinese
pekingese

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها