معنی و ترجمه کلمه سایبان چوبى نگهبان به انگلیسی سایبان چوبى نگهبان یعنی چه

سایبان چوبى نگهبان

sentry box

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها