معنی و ترجمه کلمه سایشى به انگلیسی سایشى یعنی چه

سایشى

detrital
fricative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها