معنی و ترجمه کلمه سایه افکندن بر به انگلیسی سایه افکندن بر یعنی چه

سایه افکندن بر

adumbrate
overshadow
shadow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها