معنی و ترجمه کلمه سبب تاخیر به انگلیسی سبب تاخیر یعنی چه

سبب تاخیر

hindrance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها