معنی و ترجمه کلمه سبب شونده به انگلیسی سبب شونده یعنی چه

سبب شونده

causative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها