معنی و ترجمه کلمه سبد استوانه شکل بدون ته که از خاک پر کرده و براى جان پناه به کار مى برند به انگلیسی سبد استوانه شکل بدون ته که از خاک پر کرده و براى جان پناه به کار مى برند یعنی چه

سبد استوانه شکل بدون ته که از خاک پر کرده و براى جان پناه به کار مى برند

gabion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها