معنی و ترجمه کلمه سبزى فروش به انگلیسی سبزى فروش یعنی چه

سبزى فروش

coster
costermonger
greengrocer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها