معنی و ترجمه کلمه سبک ساز به انگلیسی سبک ساز یعنی چه

سبک ساز

palliative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها