معنی و ترجمه کلمه سبک شعر بزمى که شبیه مسدس مى باشد به انگلیسی سبک شعر بزمى که شبیه مسدس مى باشد یعنی چه

سبک شعر بزمى که شبیه مسدس مى باشد

sestina

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها