معنی و ترجمه کلمه سبک معمارى گوتیک به انگلیسی سبک معمارى گوتیک یعنی چه

سبک معمارى گوتیک

gothic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها