معنی و ترجمه کلمه سبک کردن به انگلیسی سبک کردن یعنی چه

سبک کردن

alight
alleviate
attenuate
ease
lighten
mitigate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها