معنی و ترجمه کلمه ستاره بزرگ و درخشان به انگلیسی ستاره بزرگ و درخشان یعنی چه

ستاره بزرگ و درخشان

giant star

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها