معنی و ترجمه کلمه ستاره دریایى به انگلیسی ستاره دریایى یعنی چه

ستاره دریایى

jellyfish
medusa
starfish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها