معنی و ترجمه کلمه ستاره زنى که نقش اول را درنمایش یا سینما بعهده دارد به انگلیسی ستاره زنى که نقش اول را درنمایش یا سینما بعهده دارد یعنی چه

ستاره زنى که نقش اول را درنمایش یا سینما بعهده دارد

leading lady

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها