معنی و ترجمه کلمه ستاره شام به انگلیسی ستاره شام یعنی چه

ستاره شام

hesperus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها