معنی و ترجمه کلمه ستاره نوردى به انگلیسی ستاره نوردى یعنی چه

ستاره نوردى

astronavigation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها